Yorki info wystawowe

Aby nasz york mógł być zaprezentowany przez nas na wystawie musimy zgłosić chęć uczestnictwa w wybranej przez nas wystawie w interesującym nas oddziale PZKWP. Lista oddziałów Związków Kynologicznych znajduje się na stronie http://www.zkwp.pl . Po wybraniu interesującego nas związku, który organizuje wystawę wchodzimy na jego stronę i szukamy zakładki „wystawy” gdzie powinien znajdować się internetowy formularz, dzięki któremu możemy zgłosić naszego yorka na wystawę. Pamiętajmy jednak, że oprócz formularza musimy zawsze wysłać do związku kopię rodowodu lub metryki naszego yoreczka oraz dowód opłaty za wystawę (najlepiej zrobić to e-mailem lub faxem) . Jeżeli dany związek nie oferuje powyższego formularza musimy wysłać nasze zgłoszenie faxem. Zgłoszenie na wystawę wysyłamy najpóźniej miesiąc przed wystawą, choć wiele związków przedłuża ten okres nawet do 2 tygodni przed wystawą, pamiętajmy, że lepiej to zrobić wcześniej niż później. Przesłanie przez wystawcę „Zgłoszenia na wystawę” jest automatycznie jego zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu wystawy. Na około tydzień przed planowaną wystawa otrzymamy od Związku Kynologicznego organizującego imprezę potwierdzenie zgłoszenia psa, wraz z zaproszeniem. Często również zdarza się, że związek dołącza numer katalogowy psa. Pamiętajmy, aby zabrać te wszystkie dokumenty ze sobą, ponieważ są niezbędne podczas wystawy. Każdy organizator wystawy psów rasowych wymaga, aby yorki uczestniczące w wystawie spełniały następujące warunki:
1. Posiadały aktualne szczepienia przeciw chorobom wirusowym, oraz wściekliźnie. Szczepienia te powinny być dokonane w terminie nie wcześniej niż miesiąc przed wystawą (szczepienie pierwsze) lub następne zgodnie z kalendarzem szczepień.
2. Posiadały zaświadczenie zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii (na obowiązującym przepisami druku) wydane nie wcześniej niż 3 dni przed wystawą,
3. W przypadku wystawy zagranicznej w krajach UE wymagane jest oczipowanie psa i posiadanie dla niego paszportu z wpisem o przeprowadzonym aktualnym szczepieniu przeciw wściekliźnie, innym chorobom wirusowym i aktualnym badaniem naszego Yorkshire Terriera.
4. Inne wymagania określone przez organizatora wystawy sprecyzowane są zazwyczaj w komunikacie o wystawie.

psy

Przed wejściem na teren wystawy lub salę wystawową każdy yorkshire badany jest przez dyżurnego lekarza weterynarii, któremu hodowca przedstawia do wglądu książeczkę z aktualnymi szczepieniami swojego yorka lub paszport ewentualnie urzędowe zaświadczenie weterynaryjne.
2. W wystawie mogą brać udział tylko zwierzęta zdrowe. Początkowe objawy infekcji, złe samopoczucie yorka, zmiany skórne oraz inne objawy są istotnym powodem nie wpuszczenia naszego psa na halę wystawową pomimo wniesionej już wcześniej opłaty za wystawę.
3. Wycofaniu z wystawy podlegają wszystkie yorki wystawcy, któremu nie przyjęto na wystawę psa chorego. W żadnym wypadku uiszczona opłata za wystawę nie podlega zwrotowi, jeżeli nie dopuszczenie psa do wystawy wyniknęło z winy wystawcy.